Dni Lasu

Forest Days – an educational outdoor event

Forest Days

An educational outdoor event for primary schools from the area of the Kliniska Forest District. During the event, the schools will present their activities for the Polish forests. The meeting will be attended by institutions (including Fire Brigade, Police) that constantly cooperate with foresters and help protect the forest ecosystem. During the event there will be competitions of forestry knowledge, games and other activities.Edukacyjna impreza plenerowa dla szkół podstawowych z terenu Nadleśnictwa Kliniska. Podczas imprezy szkoły będą prezentowały swoje działania na rzecz polskich lasów. W spotkaniu uczestniczyć będą instytucje (m.in. Straż Pożarna, Policja), które stale współpracują z leśnikami i pomagają w ochronie ekosystemu leśnego. W trakcie imprezy odbędą się konkursy wiedzy o lesie, gry i zabawy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use