EDUCATION EVENT – OPEN DAY IN LOCAL CENTER OF AGROBIOMASS IN GNIEWKOWO

Education event addressed to young people – Open Day at ASKET Local Center of Agrobiomass: demonstration of BIOMASSER briquetting line and knowledge contest about Renewable Energy Sources.

Asket’s aim is to promote Renewable Energy Sources, in particular non-wood agrobiomass, the surplus of which is available in many rural areas. Biomasser is the easiest way to transform biomass into 100% natural fuel briquettes used instead of coal or wood, create added value and utilize unused biomass. The production of briquettes is without the use of water, glues, flour, and other binders.

Biomasser is 1st in Europe technology verified in EU ETV program, it supports climate protection, is 95% recyclable, produced in a factory powered by electricity from PV panels, heated with straw briquettes and electrically to deepen the carbon footprint reduction.

Asket has pilot cultivation of organic oats, keeps flower meadows, composting, retention ponds, and supports the elimination of fossil fuels.

Notice the renewable resources around you, get inspired, and use their potential for the closest community so as not to transport fuel unnecessarily.

Our educational event is aimed for young people.Celem Asket jest promocja Odnawialnych Źródeł Energii, w szczególności niedrzewnej agrobiomasy, której nadwyżki są dostępne na obszarach wiejskich. Biomasser to prosty sposób na przekształcenie słomy w 100% naturalne brykiety opałowe stosowane zamiast węgla czy drewna, stworzenie wartości dodanej i wykorzystanie potencjału niezagospodarowanych surowców. Produkcja brykietów odbywa się bez użycia wody, klejów, mączek i innych lepiszczy.

Biomasser to pierwsza w Europie technologia zweryfikowana w ramach EU ETV, wspiera ochronę klimatu, jest recyklingowalna w 95%, produkowana w fabryce zasilanej w energię elektryczną z paneli PV, ogrzewanej elektrycznie i brykietami ze słomy.

Asket prowadzi pilotażową uprawę ekologicznego owsa, utrzymuje łąki kwietne, kompostowanie, stawy retencyjne i popiera eliminację paliw kopalnych.

Zwróć uwagę na otaczające cię zasoby odnawialne i wykorzystaj ich potencjał dla swojej lokalnej społeczności.

Nasze wydarzenie edukacyjne skierowane jest do młodych ludzi.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use