JOIN IN #17katowice

Entities operating in Katowice can now, showcase their sustainable activities through a dedicated sticker.

The City of Katowice is hosting the next World Urban Forum in 2022. Since July, our Market Square has become a stage for the installation presenting the 17SDGs. From the beginning of the campaign devoted to the implementation of the SDGs indicated by the United Nations in the 2030 Agenda, the City encourages entities operating in Katowice to look at their activities in terms of the directions of the UN development plan. Those entities that find themselves in the activities indicated by the United Nations, are invited to share this fact. At the address: p@katowice.eu, you can send a description of your activities in several sentences in terms of the implementation of the sustainable development plan, by entering in the title of the email the number of the goal or goals you are fulfilling. In response, we will provide a self-adhesive label that can be placed in a visible place, thus encouraging others to take up this challenge.Miasto Katowice, jako gospodarz 11 Światowego Forum Miejskiego, podejmują szereg wyzwań służących nie tylko realizacji celów zrównoważonego rozwoju, ale też promujących takie działania. Od początku akcji, poświęconej realizacji celów zrównoważonego rozwoju, wskazanych przez ONZ w Agendzie 2030, Miasto zachęca podmioty działające w przestrzeni Katowic do przyglądnięcia się swojej działalności pod kątem kierunków oenzetowskiego planu rozwoju. Te podmioty, które odnajdują się w działaniach wskazanych przez ONZ, zapraszamy do podzielenia się tym faktem. Pod adresem: p@katowice.eu można wysłać kilku zdaniowy opis swojej działalności pod kątem realizacji planu zrównoważonego rozwoju, wpisując w tytule mejla numer wypełnianego przez siebie celu lub celów. W odpowiedzi przekażemy samoprzylepną etykietę, którą będzie można umieścić w widocznym miejscu, zachęcając tym samym innych do podjęcia tego wyzwania.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use