Efforts of the local government authorities for sustainable development.

We would like to invite studens of Morawica’s public schools to our local venue, and show them a short (30 min long) movie followed by a short speech made by Mr. Marian Buras the Mayor of Morawica

We would like to invite studens of Morawica’s public schools to our local venue, „Cinema around the corner” and show them  short 30 min. long movie. They’ll be able to see how our municipality has changed over the years and how those changes fit into the concept of sustained development. The movie shows the effects of long-term planning and what actions were neccessary to create a favourable enviroment for sustained development such as supporting bussines owners to create new jobs, improving the quality of life for the citizens of our municipality by providing an easier access to education. Moreover, the movie shows what sort of difficulties the local leader had to overcome during the past 30 years.

Afterwards the Mayor of Morawica Mr. Marian Buras will give a short speech explaining the topic of sustained development even further because as a person in charge he participated and at the same time witnessed the progress that has taken place during the last three decades.Zaprosimy uczniów szkół podstawowych z terenu gminy Morawica do lokalnego „Kina z Rogiem” aby w formie 30 minutowego filmu przedstawić im ideę zrównoważonego rozwoju oraz pokazać im jak zmieniała i nadal zmienia się nasza gmina. Film ukazuje efekty długoletnich zabiegów włodarza gminy o zapewnienie odpowiednich warunków do wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju takich jak: wzrost gospodarczy poprzez wspieranie przedsiębiorców oraz tworzenie nowych miejsc pracy, poprawa jakości życia mieszkańców przez ułatwianie im dostępu do edukacji czy stworzenie miejsca do odpoczynku w postaci zalewu w Morawicy. Dodatkowo podczas projekcji uczniowie będą mogli zobaczyć na jakie potrzeby mieszkańców zwracają uwagę władze samorządowe oraz w jaki sposób realizują koncepcję zrównoważonego rozwoju. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica Pan Marian Buras dokona krótkiej prelekcji na ten sam temat jako naoczny świadek tych wydarzeń oraz współautor sukcesu wielu inwestycji na terenie gminy. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use