“Europejski Dzień Bez Samochodu w Suwałkach”

PRZEJAZD ROWEROWY ulicami Suwałk, z Prezydentem Miasta na czele oraz MINIFESTYN w Parku Konstytucji 3 Maja z wieloma atrakcjami dla mieszkańców miasta Suwałki.

1) A 5-kilometer BIKE RIDE along the streets of Suwałki presented by the Mayor of the City.

2) MINIFESTIN at the Konstytucji 3 Maja Park with many attractions for the inhabitants of Suwałki: fitness games and games with prizes, ecological quizzes on stage, balloon rolling, face painting, soap bubbles, bicycle adjustment by specialists, first aid training, free consultations with dietitians and blood sugar test. Lots of tickets were given among the participants, which will entitle them to participate in the drawing of the main prize – one of the four BIKES, funded by the Mayor of Suwałki. In addition, the possibility of using free public transport on that day for owners of passenger cars.1) 5 - kilometrowy PRZEJAZD ROWEROWY ulicami Suwałk, z Prezydentem Miasta na czele.

2) MINIFESTYN w Parku Konstytucji 3 Maja z wieloma atrakcjami dla mieszkańców miasta Suwałki: gry i zabawy sprawnościowe z nagrodami, quizy ekologiczne na scenie, skręcanie balonów, malowanie twarzy, bańki mydlane, regulacja rowerów przez specjalistów, szkolenie z pierwszej pomocy, bezpłatne konsultacje z dietetykami i badanie poziomu cukru we krwi. Wśród uczestników zostano rozdane losy, które będą uprawniały do udziału w losowaniu nagrody głównej - jednego z czterech ROWERÓW, ufundowanych przez Prezydenta Miasta Suwałk. Oprócz tego możliwość skorzystania w tym dniu z darmowej komunikacji miejskiej dla właścicieli samochodów osobowych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use