Hotele dla owadów

Hotele dla owadów umieszczone w ogrodzie przedszkolnym.

hotels for insectHotele dla owadów w ogrodzie przedszkolnym. Zadaniem dzieci będzie zgromadzenie materiału przyrodniczego, niezbędnego do wyposażenia domków. hotele zapewnią schronienie różnym gatunkom owadów oraz dają możliwość budowania gniazd.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use