Protection of ecosystems – photographic project

Preparation of a photography exhibition

Implementation of the project:

1. Meeting of young people with a forester and teacher – conversation about nature protection.

2. Part one of photographic activities.

3. Trip to a nature reserve.

a) discussion about nature protection,

b) conversation about processes occurring in nature,

c) part two of photographic activities.

4. Preparation of a photographic exhibition about protection of nature.Realizacja projektu – cykl działań:

1. Spotkanie młodzieży z leśnikiem i opiekunem koła „Młodzi ekolodzy”, poświęcone problematyce ochrony lądowych ekosystemów.

2. Udział uczestników projektu w warsztatach fotograficznych.

3. Wycieczka do rezerwatu przyrody:

a) dyskusja na temat sposobów i form ochrony ekosystemów,

b) omówienie procesów zachodzących w przyrodzie,

c) część terenowa warsztatów fotograficznych.

4. Przygotowanie wystawy zdjęć pod hasłem „Ochrona lądowych ekosystemów”.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use