European Sustainable Development Week in T-Mobile Polska

As a socially responsible company, T-Mobile was first involved in the European Sustainable Development Week , during which selected SGD’s goals related to the company’s activities were presented.

On the occasion of the European Week of Sustainable Development, T-Mobile decided to introduce our employees to Agenda 2030 and SDGs. Using internal communication tools, we created a series of articles together with external authors. Firstly, on the week before action, we explained our people what an agenda and the goals of sustainable development are in general. Then we planned the daily activities. From Monday to Thursday, an inspirational article appeared on our intranet describing one of the goals: Live On Land, Responsible Consumption and Production, Sustainable Cities and Communities and Life Below Water. On the last day of the campaign, we organized a webinar for our employees about sustainable travel, which focused on the goal of  Decent Work and Economic Growth. Z okazji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju T-Mobile przybliżył pracownikom Agendę 2030 oraz cele zrównoważonego rozwoju. Korzystając z narzędzi do komunikacji wewnętrznej opracowano wspólnie z zewnętrznymi autorami serię artykułów. W pierwszym, poprzedzającym tydzień, wyjaśniono czym jest agenda, dlaczego ją wprowadzono oraz po co wyznaczono cele zrównoważonego rozwoju. Następnie zaplanowano codzienne aktywności. Od poniedziałku do czwartku w firmowym intranecie pojawiał się inspirujący artykuł opisujący jeden z celów: Życie Na Lądzie, Odpowiedzialna Konsumpcja i Produkcja, Zrównoważone Miasta i Społeczności oraz Życie Pod Wodą. W ostatni dzień akcji zorganizowany został webinar dla pracowników na temat zrównoważonych podróży, który dotykał celu Wzrost Gospodarczy i Godna Płaca.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use