A short story about plants, human and sheep in Ojcow National Park, Poland

„Przyrodniczy wypas” jest jednym z najcenniejszych elementów w naszym Parku. Mowa o murawach kserotermicznych. Ich istnienie w OPN zawdzięczamy pasterskiej działalności. Zobacz film:

Xerothermic grasslands are one of the most precious plants communities in Ojcow National Park which occurs on the sunny slopes of the rocks. They were formed throug centuries as a result of traditional pastoral of sheep and goats. Nowadays those grasslands require active protection which is lead by Ojców National Park. „Przyrodniczy wypas” jest jednym z najcenniejszych elementów w naszym Parku. Mowa tu o murawach kserotermicznych. Są to zbiorowiska roślinne, których istnienie w OPN zawdzięczamy pasterskiej działalności człowieka, która dokonywała się tu przez stulecia. Efektem tych działań są niezwykle cenne zbiorowiska roślinne wykształcone na osłonecznionych skałach i stromo nachylonych zboczach dolin. Na jednym arze tych muraw możemy doliczyć się nawet sto gatunków roślin (!). Ale te murawy to nie tylko barwne, kwietne kobierce ale również dom dla niezliczonych rzeszy małych i większych zwierząt.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use