Kiermasz online #biegnijzzosia

Items intended for the fair may be displayed by an employee on the Intranet. The items will be handed over after presenting the proof of payment to Zosia’s collection account.

Items intended for the fair, each employee can put out on their own – with a photo, description and a specific price. In order to purchase a given item, please contact the exhibitor by e-mail or telephone. The items will be handed over by the issuer after the buyer shows the proof of payment to Zosia\’s collection account – in the title the name of the item. Deposits may be higher.Przedmioty przeznaczone na kiermasz, każdy pracownik może wystawić samodzielnie - ze zdjęciem, opisem i określoną ceną. W celu zakupu danego przedmiotu, należy skontaktować się mailowo lub telefonicznie z osobą wystawiającą. Przedmioty zostaną przekazane przez wystawiającego po okazaniu dowodu wpłaty na konto zbiórki Zosi przez kupującego - w tytule nazwa danego przedmiotu. Wpłaty mogą być wyższe.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use