In harmony with nature – harmony around Babia Góra

1. Wystawa różnych aktywności zgodnych z zrównoważonym rozwojem.
2. Konkurs „Zrównoważony rozwój wokół Babiej Góry”.
3. Cykl spotkań pt. „W zgodzie z naturą”.
4. Marsz nordic walking

1. Exhibition of various activities consistent with sustainable development.

2. Competition for high school students to prepare a multimedia presentation on the subject: “Sustainable development around Babia Góra”.

3. A series of meetings with interesting people entitled “In harmony with nature”

4. Workshops for young people combined with a field trip around the region and making posters promoting sustainable development around Babia Góra.

5. Nordic walking march along educational paths entitled “What sustainable development in my region means to me. What is most important to me? We invite you to participate in the march: employees of the State Forests, local governments. At the end, the participants of the march take part in art workshops – everyone draws / paints as much as possible under the supervision of an artist, the works are exhibited in the Pod Cylem Gallery (charity auction).1. Wystawa różnorodnych działań zgodnych ze zrównoważonym rozwojem.

2. Konkurs dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat: „Zrównoważony rozwój wokół Babiej Góry”.

3. Cykl spotkań z ciekawymi ludźmi pt. „W zgodzie z naturą”

4. Warsztaty dla młodzieży połączone z wycieczką terenową po regionie i wykonaniem plakatów promujących zrównoważony rozwój wokół Babiej Góry.

5. Marsz nordic walking ścieżkami edukacyjnymi pt. „Co dla mnie oznacza zrównoważony rozwój w moim regionie. Co jest dla mnie najważniejsze? Zapraszamy do udziału w marszu: pracowników Lasów Państwowych, samorządów. Na zakończenie uczestnicy marszu biorą udział w warsztatach plastycznych – każdy rysuje/maluje jak najwięcej pod okiem artysty, prace wystawiane są w Galerii Pod Cylem (aukcja charytatywna).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use