EDUCATION EVENT – OPEN DAY IN LOCAL CENTER OF AGROBIOMASS IN GNIEWKOWO

Education event – Open Day at ASKET Local Center of Agrobiomass: demonstration of BIOMASSER briquetting line and photovoltaic installation.

Our aim is to promote Renewable Energy Sources, especially briquettes produced from local grassy biomass such as straw, hay, reed.

Thus, we support the elimination of fossils used as fuel and help to protect the climate protection thanks to zero CO2 emissions generated by combustion of the briquettes, and the ash is natural fertilizer. Furthermore, the use of local raw materials reduce the carbon footprint, as fuel doesn’t need to be transported.

We are energy self-sufficient thanks to a photovoltaic panels that provide electricity necessary for the briquettes production. BIOMASSER technology is the simplest way of producing fuel for your community, as it does not require specialized equipment.

The event is addressed to everyone who cares about the climate protection.Naszym celem jest promocja Odnawialnych Źródeł Energii, zwłaszcza brykietów produkowanych z lokalnej biomasy, tj. słoma, siano, trzcina. Wspieramy w ten sposób eliminację paliw kopalnych używanych jako opał oraz ochronę klimatu dzięki zerowemu bilansowi emisji CO2 podczas spalania brykietów, a powstały popiół jest naturalnym nawozem. Dodatkowo, korzystanie z lokalnych surowców zmniejsza ślad węglowy, gdyż nie trzeba transportować opału. Jesteśmy samowystarczalni energetycznie dzięki panelom fotowoltaicznym zapewniającym prąd niezbędny do produkcji brykietów. Technologia BIOMASSER to najprostszy sposób wytwarzania opału w Twojej społeczności, gdyż nie wymaga specjalistycznego sprzętu.

Akcja edukacyjna skierowana jest do wszystkich, którym zależy na ochronie klimatu. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use