International Conference ECO-City 2020. Energy of change (ECO-City Week)

International conference in a hybryd (on-site and on-line) form promoting sustainable development of Polish cities and allowing for the exchange of good practices with local authorities and experts.

An international conference with debates, workshops and presentation of best practices of Polish cities that took part in the accompanying ECO-City contest.

A place of discussion and networking of urban experts, decision makers and opinion leaders – this year organised in a hybryd, week-long formula with an on-site event for the first day and online discussion during the whole working week, presented in four thematic blocs: Environment, People, Economy and Climate.

The event is organised in co-operation with the City of Warsaw and co-financed by the National Fund for Environmental Protection and Water Management. It is a project under the umbrella of the SDG Partnership ‘Together for the Environment’.Tradycją projektu Eco-Miasto jest wieńcząca konkurs konferencja, podczas której spotykają się eksperci organizacji działających w dziedzinie ochrony środowiska, specjaliści ds. innowacyjnych technologii oraz reprezentanci polskich miast. 


Podczas wydarzenia samorządy mogą wymieniać się dobrymi praktykami oraz inicjatywami w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju. Stworzona jest przestrzeń dyskusji o rozwiązaniach, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko.


Konferencja organizowana jest we współpracy z Miastem st. Warszawa i dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie jest projektem realizowanym w ramach Partnerstwa SDGs “Razem dla Środowiska”.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use