DEMO DAY

Demo Day is a conference addressed primarily to investors and start-ups, during which 8 teams will present their innovative business ideas addressing sustainable development issues.

Demo Day is a one-day event which is the culmination of six-month long KRK InnoTech Starter acceleration program. During Demo Day, 8 innovative startups – pursuing the UN’s Sustainable Development goals – will present the results of their work.

KRK InnoTech Starter is an initiative implemented for the third time in cooperation of the Kraków Miastem Startupów foundation with UBS company in promoting the idea of Corporate Social Responsibility (CSR).

The startups, which we are accelerating focus on issues like: broadening access to medical teleconsultation, increasing the possibility of stable income for sewers or helping to increase the sales of honey using an innovative tool created for local beekeepers. Demo Day to jednodniowe wydarzenie, które jest zwieńczeniem sześciomiesięcznego programu akceleracyjnego KRK InnoTech Starter. Podczas Demo Day 8 innowacyjnych startupów – realizujących cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ – zaprezentuje przed publicznością efekty swojej pracy.

Projekt Krk InnoTech Starter to inicjatywa realizowana po raz trzeci przy współpracy fundacji Kraków Miastem Startupów i firma UBS w ramach promowania praktyk zgodnych z ideą społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR).

Startupy, które akcelerujemy zajmują się m.in: poszerzeniem dostępu do telekonsultacji medycznych, zwiększeniem możliwości stabilnego zarobku dla krawcowych czy pomocą w zwiększeniu sprzedaży miodu przy użyciu innowacyjnego narzędzia stworzonego dla lokalnych pszczelarzy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use