Explore and support the nature of your neighborhood

The project aims to encourage students to visit six landscape parks in our area and increasing the number of bird breeding sites.

Project assumptions:

Increasing the number of bird breeding sites

Increasing ecological awareness among school students

Using observation as a teaching method

Integration of the local environment

Encourage students to visit six landscape parks in our area – photographic competitionZałożenia projektu:

Zwiększenie ilości miejsc lęgowych ptaków

Wzrost świadomości ekologicznej wśród młodzieży szkolnej

Wykorzystanie obserwacji jako metody nauczania

Integracja lokalnego środowiska

Zachęcenie uczniów do odwiedzenia sześciu parków krajobrazowych w naszej okolicy - konkurs fotograficzny

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use