Film “Termomodernizacja – ekoinwestycja w przyszłość” / “Thermomodernization – eco-investment fot the future” movie

Recording a short film promoting investing in thermomodernization – especially in alternative energy sources – by public administration.

Poland had to face many threats in recent years like strong storms and high temperatures which led to droughts and forest fires. There are tons of reasons for this: increase in energy consumption, CO2 emissions or combustion of fossil fuels. The Second Branch of Social Insurance Institution in Warsaw has decided to do something to reduce pollution in the environment. Has started a thermomodernzation of the building in one of the most polluted neighborhoods in the city. Energy consumption will decrease thanks to the renovation works – mainly thanks to the installation of photovoltaic cells. The purpose of the film is to promote the project and encourage public administration units to invest in improving the quality of life of residents locally and – in effect – global.W ostatnich latach Polska musiała mierzyć się z wieloma zagrożeniami, takimi jak nawałnice oraz wysokie temperatury, które doprowadziły do susz i pożarów lasów. Przyczyn tego jest mnóstwo: wzrost zużycia energii, emisja CO2 czy spalanie paliw kopalnych. II Oddział ZUS w Warszawie postanowił zrobić coś, by ograniczyć zanieczyszczenia w środowisku. W 2020 roku rozpoczął termomodernizację budynku w jednej z najbardziej zanieczyszczonych dzielnic Warszawy. Prace remontowe przyczynią się do zmniejszenia zużycia energii - przede wszystkim dzięki zainstalowaniu na dachu ogniw fotowoltaicznych. Film stworzony przez Oddział ma na celu promowanie projektu, ale też zachęcenie innych jednostek administracji publicznej do inwestowania w poprawę jakości życia mieszkańców lokalnie oraz - w efekcie - globalnie.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use