Szkoła Podstawowa w Bebelnie na rzecz zrównoważonego rozwoju

Uczniowie Szkoły Podstawowe w Bebelnie wezmą udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju

Students of the Primary School Wincentego Przybyszewkiego from grades 5 and 8 will take part in the European Week of Sustainable Development.

Ticket office 5 will prepare posters on the protection of the ecosystem and will go on a bicycle trip to the Forest Chamber in Konieczna. The 8th grade students, on the other hand, will take part in the goal project.Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Wincentego Przybyszewkiego z klasy 5 i 8 wezmą udział w Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju.

Kasa 5 wykona plakaty dotyczące ochrony ekosystemu oraz uda się na wycieczkę rowerową do Izby Leśnej w Koniecznie. Natomiast uczniowie klasy 8 będą brać udział w projekcie dotyczącym celów.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use