Dbaj o środowisko przyrodnicze

Propagowanie wśród młodzieży, dzieci i dorosłych konieczności dbania o stan środowiska przyrodniczego i przeciwdziałania zaśmiecania środowiska

Działania młodzieży pod kierunkiem nauczycieli polegały na promowaniu właściwych postaw wobec problemów związanych z zaśmiecaniem środowiska naturalnego. W tym celu uczniowie przygotowali 3 rodzaje ulotek (dla dzieci i rodziców) promujących właściwe zachowania w zakresie nieśmiecenia. Ulotki dotyczyły również zagadnień przyrodniczych: rozpoznawania podstawowych drzew, grzybów i zwierząt. Ulotki rozdawano dzieciom podczas wizyty uczniów w przedszkolu, rodzicom podczas wieczoru rodziców oraz podczas festynu leśnego „Las. Knieja. Dziczyzna”. Dodatkowo uczniowie przygotowali scenkę “Sprzątanie lasu”, która została przedstawiona dzieciom, w tym dzieci z niepełnosprawnościami i wychowawcom grup 6-latków w przedszkolu prowadzonym przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. W tym wydarzeniu aktywny udział wzięły zarówno dzieci, jak i studenci.Działania młodzieży pod kierunkiem nauczycieli polegały na promowaniu właściwych postaw wobec problemów związanych z zaśmiecaniem środowiska naturalnego. W tym celu uczniowie przygotowali 3 rodzaje ulotek (dla dzieci i rodziców) promujących właściwe zachowania w zakresie "nie śmieć". Ulotki dotyczyły również zagadnień przyrodniczych: rozpoznawania podstawowych drzew, grzybów i zwierząt. Ulotki rozdano dzieciom podczas wizyty w przedszkolu, a rodzicom podczas zebrania rodziców oraz podczas Święta Lasu pt.: Las. Knieja. Dziczyzna”. Dodatkowo uczniowie przygotowali scenkę teatralną "Sprzątanie lasu", która została przedstawiona dzieciom, w tym dzieciom z niepełnosprawnościami i wychowawcom grup 6-latków w przedszkolu prowadzonym przez Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych. Dzieci wzięły aktywny udział w tym wydarzeniu. Grupa młodzieżowa także zaangażowała się w edukację ekologiczną przeprowadzoną w formie zabawy w tej grupie wiekowej.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use