Przedszkolaki mądrze kupują i środowisko ratują

Przejście grup przedszkolnych po miejscowości Szczodrzykowo z plakatami promującymi zdrowy konsumpcjonizm i produkcję. Działanie ma na celu propagowanie rozsądnego konsumpcjonizmu.

Działanie ma na celu propagowanie rozsądnego konsumpcjonizmu.
Działanie ma na celu propagowanie rozsądnego konsumpcjonizmu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use