Low-Carbon Concrete

Knowledge exchange in WSP – presentation about low-carbon concrete

In order to broaden our horizons, exchange experiences and good practices, we organize regular meetings at the company to share knowledge. On the occasion of ESDW, Marta Glazewska, Sustainability Consultant, will present us with the result of her work on creating a standard to classify low-carbon concrete. Marta will explain why it is so important to standardize the calculation of the carbon footprint of building materials and, consequently, buildings. W celu poszerzenia horyzontów, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk organizujemy w firmie cykliczne spotkania, na których dzielimy się wiedzą. Z okazji Zrównoważonego Tygodnia Marta Głażewska, Konsultantka ds. Zrównoważonego Rozwoju, zaprezentuje nam wynik swojej pracy nad stworzeniem standardu, który pozwoli na klasyfikację betonów o obniżonej emisji. Marta wytłumaczy nam dlaczego tak ważne jest ujednolicenie kalkulacji śladu węglowego materiałów budowlanych, a w konsekwencji budynków.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use