The Week of Volunteering

The idea the Week of Volunteering is to promote corporate volunteering among ORLEN Group workers and encourage them take their own initiatives and invite their colleagues to participate in them.

According to our surveys, employees do not realize the range of activities that might be conducted in terms of corporate volunteering, especially during COVID-19 pandemic. The week of volunteering is supposed to change this. We are launching the studio to broadcast life reports about the undertaking. Additionally, Foundation is organizing voluntary activities. One of them will be carried out in animal shelter. The other one will be a prize draw aimed to raise funds for medical treatment of children suffering from MS. Moreover – each employee will be able to suggest their own voluntary activity. We will pick up those of the highest quality, and finance them.

Foundation has been responsible for the coordination of program of corporate volunteering for the last two years. Since them we have carried out more than 30 different projects helping out those in need. What is more while conducting these projects we got engaged more than 800 employees both from PKN ORLEN and limited companies.Zgodnie z naszymi badaniami ustalono, że pracownicy nie są w pełni świadomi jakie możliwości stawia przed nimi wolontariat pracowniczy zwłaszcza w czasach pandemii COVID-19. Tydzień wolontariatu ma to zmienić. Uruchomimy studio, z którego będziemy na żywo relacjonować całe działanie. Ponadto w trakcie tygodnia wolontariatu, Fundacja zamierza przeprowadzić dwie akcje wolontariackie otwarte dla wszystkich pracowników spółki. Jedna z nich będzie prowadzona w schronisku dla zwierząt, druga przyjmie formę loterii, w której zbierane bedą środki na leczenie dzieci chorych na SM. Każdy pracownik będzie mieć możliwość zaproponować swoją własną akcje wolontariacką. Fundacja wybierze te, które jej zdaniem są najbardziej wartościowe i je sfinansuje.

Fundacja jest odpowiedzialna za koordynację wolontariatu pracowniczego od dwóch lat. Od tego czasu przeprowadziliśmy ponad 30 projektów angażując w ich realizacje ponad 800 pracowników zarówno z PKN ORLEN, jak i spółek grupy kapitałowej.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use