Promowanie zrównoważonego rozwoju

Edukacja przyrodnicza w zakresie obecności owadów zapylających w mieście

Warsztaty z pszczelarstwa dla dzieci i młodzieży. Tematy: życie pszczół, budowa ula, miód i narzędzia pszczelarskie. Uczestnicy warsztatów mistrzowskich dla osoby. Warsztaty osoby zajmującej się degustacją.Beekeeping workshops for children and teenagers. The themes are: life of bees, construction of the hive, honey and beekeeping tools. Each participant will make a frame for honey storing. The workshop will be finished with honey tasting.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use