“How to get rid of plastic?”

Konkurs dla dzieci i młodzieży “Jak pozbyć się plastiku?”

We invite all students to participate in the competition “How to get rid of plastic?”. The competition is divided into three age categories: preschool children, primary school students and secondary school students.

To take part in the competition, you should prepare a multimedia presentation that shows how to get rid of plastic in everyday life. The authors of the best works will be awarded prizes.Młodzieżowy Dom Kultury, współpracując z Wydziałem Edukacji organizuje konkurs dla uczniów z przygotowania prezentacji multimedialnej, dotyczącej sposobów pozbywania się plastiku w życiu codziennym. Autorom najlepszych prac zostaną rozdane nagrody. Konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe: dzieci w wieku przedszkolnym, uczniowie ze szkół podstawowych oraz uczniowie ze szkół ponadpodstawowych.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use