Piknik ekologiczny w Hebdowie 2021

Piknik ekologiczny – segregacja odpadów, Punkt Czyste Powietrze, Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, Uchwała Antysmogowa

Ecological picnic organized to encourage residents to segregate waste and read the anti-smog resolution. Each household will receive a tree / bush seedling for a segregated bag of waste. In the picnic area, the consultation and information points of the Clean Air Program, the Central Emission Register of Buildings and the provisions of the anti-smog resolution for the Małopolskie Voivodeship will be available to residents.Piknik ekologiczny zorganizowany w celu zachęcenia mieszkańców do segregacji odpadów oraz zapoznania się z uchwałą antysmogową. Każde gospodarstwo domowe otrzyma sadzonkę drzewa/krzewu za posegregowany worek odpadów. Na terenie pikniku dostępne dla mieszkańców będą punkty konsultacyjno - informacyjne Programu Czyste Powietrze, Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków oraz zapisów uchwały antysmogowej dla województwa małopolskiego.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use