The Droplet Academy

The venue will take place in one of Krakow’s primary school and will be dedicated to the pupils (grades 1-3). Teacher will talk about environmental problems in water supply.

The Ecological Education Centre started its activity in the Bielany Water Treatment Plant in the school year 2009/2010. The series of workshop meetings with primary school students carried out as part of the functioning of the Centre is collectively called “ The Droplet Academy”. Weekly meetings have become a permanent element of the waterworks calendar of events promoting and shaping social attitudes in the field of sustainable development and environmental protection.

The classes are dedicated only to organized school groups from the Małopolskie Voivodeship, under the care of tutors. Recommended age for children is 7-10 years.

Due to the epidemic situation, we are changing the formula of the classes. “ The Droplet Academy” will take place at the school that is given in the registration form. First classes in new version will be shown on the 30th September!

“The Droplet Academy” has already trained 1700 graduates !W Zakładzie Uzdatniania Wody Bielany, miejscu gdzie zaczęła się historia Wodociągów Miasta Krakowa, w roku szkolnym 2009/2010, rozpoczęło swoją działalność Centrum Edukacji Ekologicznej. Przeprowadzany w ramach funkcjonowania Centrum cykl spotkań warsztatowych z uczniami klas 1-3 szkół podstawowych, nosi wspólną nazwę „Akademia Kropelki”. Cotygodniowe spotkania w Centrum Edukacji Ekologicznej, na stałe wpisały się w wodociągowy kalendarz wydarzeń promujących i kształtujących postawy społeczne w zakresie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz ochrony środowiska.

Zajęcia dedykowane są tylko dla zorganizowanych grup szkolnych z województwa małopolskiego, pod opieką wychowawców. Zalecany wiek dzieci to 7-10 lat.


Z powodu sytuacji epidemicznej zmieniamy formułę zajęć. "Akademia Kropelki" będzie odbywać się w szkole, która zarejestruje się na zajęcia. Pierwsze zajęcia w nowej odsłonie odbędą się 30 września!


Do tej pory w „Akademii Kropelki” wzięło udział 1700 uczniów!

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use