Training and capacity building for life cycle assessment (LCA) methodologies

5th International Meeting of Partners of the project “LCA4Regions” within INTERREG EUROPE PROGRAMME

Lodzkie Region kindly invites you to the 5th International Meeting of Partners of the project “Improved Environment and Resource Efficiency through use of Life Cycle Instruments for implementation of regional policies of the European Union – LCA4Regions” INTERREG EUROPE PROGRAMME. The main subject of the meeting is “Training and capacity building system for life cycle assessment methodologies for services and products”. The form of the traditional webinar will be enriched by virtual visits, multimedia materials, discussions with international experts and scientists from the Lodz University of Technology. Active involvement of participants will also be guaranteed by the exchange of partners’ views and an interactive tools.Województwo Łódzkie serdecznie zaprasza na V Międzynarodowe Spotkanie Partnerów projektu „Ochrona środowiska i efektywne gospodarowanie zasobami przez wykorzystanie instrumentów cyklu życia produktu w realizacji polityki regionalnej – LCA4Regions”. Tematem przewodnim spotkania będzie „System szkolenia i budowania potencjału dla metodologii oceny cyklu życia usług i produktów”. Formę tradycyjnego webinarium wzbogacą (powiązane z ww. tematem) wirtualne wizyty studyjne, prezentacje, dyskusje z ekspertami międzynarodowymi oraz naukowcami z Politechniki Łódzkiej. REJESTRACJA 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use