The opening of the new pocket garden

Otwarcie nowego miejsca zieleni dla mieszkańców.

We invite you to an open-air meeting, during which the new green place at Kurpiowska street will be officially opened. The pocket garden is equipped with modern elements of small architecture (including benches, bins, outdoor gym) with numerous trees and lush greenery.Zapraszamy na spotkanie w plenerze, podczas którego nastąpi uroczyste otwarcie nowego miejsca zieleni dla mieszkańców przy ul. Kurpiowskiej. Będzie ono wyposażone w nowoczesne elementy małej architektury (m.in. ławki, kosze na śmieci, siłownię plenerową) wraz z licznymi nasadzeniami drzew i krzewów.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use