#ESDW2022 – DIEHL METERING’S PROGRAM

Diehl Metering organizes an animation around its Greenhouse Gas footprint.

One of the important aspect of our activity is to reduce our impact on climate change and as such we have been focusing on our Carbon footprint.

In 2022, we have been assessing our Greenhouse Gas emissions at the Diehl Metering level, including our 6 production sites and logistic center.

We collected data across the sites for scope 1 to 3 which covers

– direct emissions from owned or controlled sources

– indirect emissions from the generation of purchased electricity, steam, heating and cooling consumed by the company

– all other indirect emissions that occur in a company’s value chain.Jednym z ważnych aspektów naszej działalności jest zmniejszenie naszego wpływu na zmiany klimatyczne i dlatego koncentrujemy się na naszym śladzie węglowym.

W 2022 roku ocenialiśmy emisję gazów cieplarnianych na poziomie Diehl Metering, w tym w 6 naszych zakładach produkcyjnych i centrum logistycznym.

Zebraliśmy dane we wszystkich zakładach dla zakresu 1 do 3, który obejmuje:

– emisje bezpośrednie z własnych lub kontrolowanych źródeł

– emisje pośrednie z produkcji zakupionej energii elektrycznej, pary, ogrzewania i chłodzenia zużywane przez firmę

– wszystkie inne emisje pośrednie, które występują w łańcuchu wartości firmy.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use