Know the sustainable developement goals!

Celebrate European Sustainable Development Week with foresters!
Spend your free time in our botanical garden and check your knowledge of sustainable development goals, playing field games!

Visit the Forest Botanical Garden ‘Marszewo’ and get to know the sustainabe development goals playing our field games:

* ‘Match the goal’ – game with map; Mon-Fri, 10:00-15:00; the central part of garden

* ‘Guessing game about sustainable goals’ – the whole time; educational paths in forest part of the gardenOdwiedź Leśny Ogród Botaniczny "Marszewo" Nadleśnictwa Gdańsk i sprawdź swoją znajomość celów zrównoważonego rozwoju grając w nasze gry terenowe:

* "Dopasuj cel" - gra z mapą; pon.-pt, 10:00-15:00; centralna, ogrodzona część ogrodu;

* "Zgadywanki o celach zrównoważonego rozwoju" - przez cały czas; szlaki edukacyjne (Alicji w Zaczarowanym Lesie i Korzeni) w leśnej, ogólnodostępnej części ogrodu

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use