Sobota z Zielonym Wrocławiem . Saturday with Green Wrocław

Piknik rodzinny z projektami i programami Zielonego Wrocławia. Family picnic with programs and Project of Green Wrocław

Saturday with Green Wrocław promotes among Wrocław residents and guests of the city programs and projects carried out by the Department of Sustainable Development of the Wrocław City Hall (Green Dept), but also presents the offer of Green Department’s regular partners, inc: ZOO, Municipal Guard, Wrocław University of Technology, MPWiK, NGOs and others . Green Wrocław offers many programs and projects for the inhabitants so the Saturday picnic with Green Wrocław on September 24th is a great opportunity to get to know this offer and take advantage of it. Education of the inhabitants of Wrocław and its visitors and spreading the knowledge about the environment and climate changes are our goals. Promotion of spending leisure time in the green areas of Wrocław as well. This is a very good initiative where you can have fun with whole families and talk about environmental protection. 2021 https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/piknik-z-nagrodami-sobota-z-zielonym-wroclawiemSobota z Zielonym Wrocławiem promuje wśród wrocławian i gości Miasta programy i projekty prowadzone przez Departament Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miejskiego Wrocławia (Zielony Departament), ale również prezentuje ofertę stałych partnerów Zielonego Departamentu, w tym m.in.: ZOO, Straż Miejską, Politechnikę Wrocławską, MPWiK, NGOs. Jako Zielony Wrocław oferujemy wiele programów i projektów dla wrocławian, więc piknik Sobota z Zielonym Wrocławiem 24 września jest doskonałą okazją, aby poznać tę ofertę i z niej skorzystać. Naszym celem jest edukacja ekologiczna mieszkańców Wrocławia i odwiedzających nasze miasto oraz poszerzanie wiedzy o środowisku i zmianach klimatycznych, a ponadto promocja spędzania wolnego czasu na zielonych terenach Wrocławia. Ten piknik to bardzo dobra inicjatywa, na której można bawić się całymi rodzinami i wspólnie z mieszkańcami rozmawiać o ochronie środowiska. 2021 https://www.wroclaw.pl/zielony-wroclaw/piknik-z-nagrodami-sobota-z-zielonym-wroclawiem 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use