Let’s clean the world together

In relation to the European Sustainable Development Week 2022 we encourage our employees to participate in an event LET’S CLEAN THE WORLD TOGETHER.

Phytopharm Klęka S.A. being a part of the nature network® holding is a cutting-edge pharmaceutical company manufacturing active substances and plant extracts for the production of drugs and dietary supplements as well as finished products made primarily from natural ingredients.

In Phytopharm Klęka S.A. we follow a rule there is no Planet B, therefore we actively support various activities associated with sustainable development.

Our sustainable development strategy is based on three pillars: management through values, care for the environment and social involvement.

In relation to the European Sustainable Development Week 2022 we encourage our employees to participate in an event Let’s clean the world together.Phytopharm Klęka S.A., wchodząca w skład holdingu the nature network, jest nowoczesną firmą farmaceutyczną wytwarzającą substancje czynne oraz ekstrakty roślinne do produkcji leków i suplementów diety oraz gotowych produktów, tworzonych przede wszystkim w oparciu o składniki pochodzenia naturalnego.


W Phytopharm Klęka S.A. kierujemy się zasadą – nie ma planety B, dlatego aktywnie wspieramy działania związane ze zrównoważonym rozwojem.

Nasza strategia zrównoważonego rozwoju opiera się na trzech filarach: zarządzaniu przez wartości, trosce o środowisko oraz zaangażowaniu społecznym.


W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w 2022 zaplanowaliśmy dla naszych pracowników m.in. akcję pt. Razem sprzątamy świat.


W dniach 20-26 września 2022r. idź na spacer np. na grzyby, do parku, nad rzekę – sam, z rodziną lub ze znajomymi. Zabierz ze sobą rękawice i worek na śmieci. Zbierz kilka śmieci w swojej okolicy i czyń z nami dobro! 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use