Turn the kilometers for the Earth

In relation to the European Sustainable Development Week 2022 we encourage Phytopharm‘s employees to participate in the event entitled TURN THE KILOMETERS FOR THE EARTH.

Phytopharm Klęka S.A. being a part of the nature network® holding is a cutting-edge pharmaceutical company manufacturing active substances and plant extracts for the production of drugs and dietary supplements as well as finished products made primarily from natural ingredients.

In Phytopharm Klęka S.A. we follow a rule there is no Planet B, therefore we actively support various activities associated with sustainable development.
Our sustainable development strategy is based on three pillars: management through values, care for the environment and social involvement.

In relation to the ESDW 2022 we encourage Phytopharm‘s employees to participate in the event entitled Turn the kilometers for the Earth.

There is no better fun than cycling, which is a great activity. It helps maintain good health, as it reduces the risk of many diseases, and of course it is so enjoyable! Therefore, we would like to invite you to collect kilometers by bike.

We collect kilometers on September 1-30, 2022.Phytopharm Klęka S.A., wchodząca w skład holdingu the nature network, jest nowoczesną firmą farmaceutyczną wytwarzającą substancje czynne oraz ekstrakty roślinne do produkcji leków i suplementów diety oraz gotowych produktów, tworzonych przede wszystkim w oparciu o składniki pochodzenia naturalnego.


W Phytopharm Klęka S.A. kierujemy się zasadą – nie ma planety B, dlatego aktywnie wspieramy działania związane ze zrównoważonym rozwojem.


W ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju w 2022 zapraszamy do udziału w wydarzeniu pt. Kręć kilometry dla Ziemi, które jest skierowane do pracowników Phytopharm Klęka S.A.


Nie ma lepszej zabawy niż jazda na rowerze, która jest świetną aktywnością. Dzięki niej można utrzymać dobre zdrowie, gdyż zmniejsza ryzyko wielu chorób i oczywiście jest bardzo przyjemna! Dlatego chcielibyśmy Was zaprosić do zbierania kilometrów na rowerze.


Kilometry zbieramy w dniach 1-30.09.2022.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use