Festival Re:aktor

This event is to be propagated in the form of play, everything related to science and environmental protection with Fun and learning zones for children and teenagers.

Thinking about the young inhabitants of Bełchatów, was prepared the Festival Re:aktor during witch several learning and play zones have been planned, where children and teenagers will be able to take part in workshops and numerous scientific experiments. In one of the zones „Crazy Scientists” will perform surprising experiences and workshops. During these attractions, participants will be able to take part in some experiments with snow and ice and create their own exploding volcanoes. Another area of the Festival Re:actor will be a robot zone, among them Robot-Giant, which makes sounds and shoots with compressed air discs and changes colors. A mobile installation “Educational Park of Interactions” will be located on the square, which was designed in a such way as to stimulate children to explore the world, to be creative and ask questions. Moreover, there will also be an ecological zone where participants will learn how to care for the environment, and, in particular, rationally use water resources. During numerous competitions they will get a tree that can be planted in the garden. A lecture on ways to protect and care for trees will be held too.



Z myślą o młodych mieszkańcach Bełchatowa przygotowywany został Festiwal Re:aktor podczas którego stworzone będą strefy naukowe.Jedną ze stref jest strefa, gdzie odbędą pokazy Szalonych Naukowców, którzy będą wykonywać zaskakujące doświadczenia oraz warsztaty. Podczas tych atrakcji uczestnicy będą m.in. eksperymentować ze śniegiem i lodem oraz stworzą własne wybuchające wulkany.

Kolejną ze stref Festiwalu Re:aktor będzie strefa robotów, a wśród nich Robot-Gigant, który wydaje dźwięki i strzela krążkami sprężonego powietrza oraz zmienia kolory.

Na placu zostanie usytuowana mobilna instalacja „Park Edukacyjny Interakcje”, która została zaprojektowana w ten sposób, aby pobudzać dzieci do samodzielnego odkrywania świata, kreatywności i stawiania pytań.

Będzie również usytuowana strefa ekologiczna gdzie, będzie można się dowiedzieć jak dbać o środowisko, a w szczególności racjonalnie wykorzystywać zasoby wodne. Podczas licznych konkursów będzie można sadzonkę drzewa, którą można zasadzić w ogrodzie. Zaplanowano również prelekcję nt. sposobów ochrony i pielęgnacji drzew. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use