Dbajmy o las

Cel wydarzenia to edukacja przyrodniczo leśna, promowanie leśnych kompleksów Nadleśnictwa Głogów, zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw człowieka względem środowiska naturalnego.

Goals of the events: forest nature education, promotion forest complexes of the Głogów Forest District, a healthy lifestyle and putting people in order for the natural environment. Action with an educational function combined with the action of forest cleaning – participants of the events will take part in classes in nature and forest education conducted by an employee of the forest inspectorate, cooperation with the action of forest cleaning. Thematic area: activities for humans and nature in two functions of the forest – nature (related to the protection of water and computer resources) and (related to communication, contact with nature and education).Cel wydarzenia: edukacja przyrodniczo leśna, promowanie leśnych kompleksów Nadleśnictwa Głogów, zdrowego stylu życia oraz właściwych postaw człowieka względem środowiska naturalnego. Działanie o charakterze edukacyjnym połączone z akcją sprzątania lasów - uczestnicy wydarzenia wezmą udział w zajęciach z edukacji przyrodniczo-leśnej poprowadzonej przez pracownika Nadleśnictwa, co będzie połączone z akcją sprzątania lasów.  Obszar tematyczny: działania na rzecz człowieka i przyrody w obszarze dwóch funkcji lasu – przyrodniczej (związanej z ochroną zasobów wodnych i gleby) oraz społecznej (związaną z możliwością kontaktu z naturą, turystyki oraz edukacją).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use