Week of Sustainable Development in the Polish Gas Distribution System Operator

We will provide employees with seeds for planting potted flowers and encourage to engage in activities for enviromental protection and show them,that small changes affect a better quality of life.

Every year PSG joins the celebration of The European Sustainable Development Week. It is a great

Initiative aiming to remind us of the importance to take care of the environment on a daily basis. Let us start today by transforming our immediate surroundings!

You are now holding in your hand eco-friendly handmade paper which has seeds embedded into it.

Plant this sheet of paper in solil, water it and enjoy the benefits of pot plants which are:

• purifying air of pollution

• absorbing toxins

• converting CO2 into oxygen

• increasing air humidity

• enriching the environment and improving mood

Let us make our office spaces and homes greener!

We encourage our employees to engage in activities for enviromental protection and show them, that even small changes in everyday life affect a better quality of life.Tydzień Zrównoważonego Rozwoju w Polskiej Spółce Gazownictwa

Polska Spółka Gazownictwa jest narodowym operatorem systemu dystrybucji gazu i europejskim liderem w branży dystrybucji paliwa gazowego. Odgrywa kluczową rolę w krajowym łańcuchu dostaw gazu zapewniając bezpieczeństwo energetyczne Polski.

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju promujemy Cele Zrównoważonego Rozwoju 2030 wśród pracowników  Polskiej Spółki Gazownictwa.

Zachęcamy do angażowania się w działania na rzecz ochrony środowiska oraz pokazujemy, że drobne zmiany w codziennym funkcjonowaniu wpływają na lepszą jakość życia. Z okazji Europejskiego Dnia Zrównoważonego Rozwoju dostarczymy pracownikom nasiona zatopione w ekologicznym papierze czerpanym, aby mogli je posiać w domu bądź pracy, aby rozpocząć troskę o środowisko od swojego otoczenia. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use