Atmoterm SA na rzecz zrównoważonego rozwoju

Jako firma wspierająca w zrównoważonym rozwoju, postanowiliśmy wspólnie z pracownikami podkreślić jak ważne jest dla nas środowisko i pójść o krok dalej: zaangażować również otaczającą nas społeczność

Thanks to our specialization : co-development of software and consulting in environmental protection, we make every effort to minimize the impact on the environment. We realize sustainable development goals every day and support enterprises and government administration in activities for the benefit of the environment. Employees are the highest value for us, therefore we respect human rights, and above all, we make every effort to ensure that they feel best in our company. Bearing in mind the needs of employees and the environment, we have decided to join the celebration of the European Week of Sustainable Development. As part of this initiative, we plan to organize several activities, including:

1. Lectures on ecodriving

2. Environmental education of primary school students

3. Limiting commuting to work by cars and public transport in favor of getting to work actively

4. Group yoga practiceDzięki naszej specjalizacji tj. współtworzenie oprogramowania i świadczenie usług konsultingowych w ochronie środowiska dokładamy wszelkich starań, by minimalizować wpływ na środowisko. W naszej firmie każdego dnia realizujemy cele zrównoważonego rozwoju oraz wspieramy przedsiębiorstwa i administrację samorządową w działaniach na rzecz środowiska. Pracownicy stanowią dla nas najwyższą wartość, dlatego przykładamy dużą wagę do poszanowania praw człowieka, a przede wszystkim dokładamy wszelkich starań by czuli się w naszej firmie jak najlepiej. Mając na uwadze potrzeby pracowników oraz środowiska, postanowiliśmy dołączyć do wspólnego świętowania europejskiego tygodnia zrównoważonego rozwoju. W ramach tej inicjatywy planujemy podjęcie szeregu działań m.in.:

1. Wykłady z ecodrivingu

2. Edukację ekologiczną uczniów szkół podstawowych

3. Ograniczenie dojazdu do pracy samochodami i komunikacją miejską, na rzecz aktywnego dotarcia do pracy

4. Wspólne praktykowanie jogi

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use