Sustainable development in practice – how to improve energy management in a company – workshop and consultations for entrepreneurs

PRDF organizes a training “Sustainable development in practice – what and how to improve in the company to manage energy without wasting money – workshops and consultations for entrepreneurs

“Sustainable development in practice – what and how to improve in the company to manage energy without wasting money – workshops and consultations for entrepreneurs” is addressed to entrepreneurs from the Podlaskie region who would like to explore the theory and practice of effective energy management that would be applicable in their companies, especially in the fields of:

• Saving money and energy in practice – technical and organizational solutions

• Energy optimization – practical examples of technical solutions

• Subsidies for thermo-modernization and renewable energy sources (RES) in the new EU perspective (2021-2027)

• State aid in projects in the field of energy (RES)

• Thermo-modernization in statutory and practical terms (necessary conditions, problems, audits, and their planned changes, e.g., energy, renovation, ex-ante, ex-post audit).Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza na szkolenie o tematyce energetycznej pt. „Zrównoważony rozwój w praktyce, czyli co i jak poprawić w firmie, by gospodarować energią bez szkody dla portfela – warsztaty i konsultacje dla przedsiębiorców”, które odbędzie się 4 października 2022 roku, w Białymstoku, w Hotelu Branicki, ul. Zamenhoffa 25.

Czas trwania szkolenia: 9:00 – 16:00 (obejmuje przerwę na lunch).

Informacje o szkoleniu

Szkolenie skierowane jest do podlaskich przedsiębiorców, którzy chcieliby w teorii i praktyce zgłębić temat efektywnego gospodarowania energią w swoich firmach, w szczególności z zakresu:

Oszczędzania pieniędzy i energii w praktyce (rozwiązanie techniczne i organizacyjne)

Optymalizacji energetycznej – czyli praktycznych przykładów rozwiązań technicznych

Dotacji na termomodernizację i odnawialne źródła energii (OZE) w nowej perspektywie unijnej (2021- 2027)

Pomocy publicznej w projektach z zakresu energetyki (OZE)

Termomodernizacji w ujęciu ustawowym i praktycznym (warunki konieczne, problemy, audyty i ich planowane zmiany, np. audyt energetyczny, remontowy, ex ante, ex post).

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use