Sustainable medical services project launch event

The Launch Conference of the project “Increasing the population’s access to specialized medical services at home by establishing a private ambulance service in Giurgiu County”.

Launch Conference of the project “Increasing the population’s access to specialized medical services at home by establishing a private ambulance service in Giurgiu County” organized in partnership with the Giurgiu County Council and financed from the European Social Fund through the Human Capital Operational Program 2014-2020, INNOTECH STUDENT, through the project “Start in innovative entrepreneurship in the SM region”, SMIS CODE: 140498.

The purpose of this project is the establishment of the first private ambulance service in Giurgiu County, which has objective to increase the access of the population of Giurgiu County to specialized medical services and to offer professional services, thus contributing to the increase of the quality of life of people from rural and urban areas. The project will be implemented for a period of 12 months , to which a sustainability period of 6 months.

The project will be implemented at the level of Giurgiu County and we will expand this project with complementary medical services both at the level of Giurgiu County and in the South Muntenia Region, with the help of complementary financing for medical infrastructure, in this sense, funding applications in the amount of 4 millions of Euros.

Through implementation, the project will generate 5 jobs that will be occupied by people residing in Giurgiu county. In continuation of the specialized medical services, the project will also implement dangerous medical waste collection being the first service of this kind in Giurgiu county implemented with non-refundable European funds.

Through this project, we want to put Giurgiu County on the map of quality medical services and attract interested investors and partners by launching the first Crowdfunding platform for medical services in Giurgiu.Conferința de Lansare a proiectului "Creșterea gradului de acces al populaţiei la servicii medicale specializate la domiciliu prin înființarea serviciului de ambulanță privată în Județul Giurgiu" organizată în parteneriat cu Consiliul Județean Giurgiu și finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, INNOTECH STUDENT, prin proiectul ”Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM”, COD SMIS: 140498.

Scopul acestui proiect este înființarea primului serviciu de ambulanță privată din județul Giurgiu ce are ca obiectiv creşterea accesului populaţiei din județul Giurgiu la servicii medicale specializate și de a oferi totodată servicii profesioniste contribuind astfel la creşterea calităţii vieţii persoanelor din mediul rural și urban. Proiectul se va implementa pe o perioada de 12 luni la care se va adăuga o perioada de sustenabilitate de 6 luni.

Proiectul va fi implementat la nivelul județului Giurgiu și vom extinde acest proiect cu servicii medicale complementare atât la nivelul județului Giurgiu cât și în Regiunea Sud Muntenia, cu ajutorul unor finanțări complementare pentru infrastructură medicală, în sensul acesta fiind depuse cereri de finanțare în valoare de 4 milioane de Euro.

Prin implementare proiectul va genera 5 locuri de muncă ce vor fi ocupate de persoane cu domiciliul în județul Giurgiu. În continuarea serviciilor medicale specializate proiectul va implementa și servicii de colectare de deșeuri medicale periculoase fiind primul serviciu de acest gen din județul Giurgiu implementat cu fonduri europene nerambursabile.

Ne dorim prin acest proiect să punem județul Giurgiu pe harta serviciilor medicale de calitate și să atragem investitori și parteneri interesaţi prin lansarea primei platforme de Crowdfunding pentru servicii medicale din Giurgiu.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use