„Re:waste – how Sweden is rethinking resources” – educational exhibition presented in Romania by Guerrilla Verde

Guerrilla Verde, digital platform dedicated to environmental education, together with Embassy of Sweden in Bucharest, organizes th exhibition “Re:waste – how Sweden is rethinking resources”.

Guerrilla Verde, digital platform dedicated to environmental education, together with Embassy of Sweden in Bucharest, organizes the itinerant exhibition Re:waste – how Sweden is rethinking resources in schools and faculties from Romania.

While people living in high-income countries produce more waste compared to those in low-income nations, reducing waste is a global crisis that requires all of us to do our part. The exhibition outlines the underlying problems, the steps we all have to take to get out of the situation, and clever new innovations in development and on the market.

Launched in Romania at the beginning of June, as an awareness campaign, the exhibition has so far been seen in shopping centers, and between September and November 2022 it will be exhibited in schools in Bucharest and at the Western University in Timișoara. The aim is to rise awareness on young people regarding the correct use of resources and involvement in concrete actions for the protection of the environment, to support the objectives of sustainable development.

About Guerrilla Verde: Known since 2009 as the first film caravan with an ecological message in Romania, in 2020 Guerrilla Verde became a digital platform dedicated to environmental education to support the formation of an informed and responsible society in Romania. Currently, Guerrilla Verde platform provides access to educational resources, organizes webinar events and runs environmental awareness campaigns. Since 2015, the actions initiated by Guerrilla Verde have been carried out under the umbrella of #EUGreenWeek, an environmental action of the European Commission.Guerrilla Verde, platformă digitală dedicată educaţiei de mediu, alături de Ambasada Suediei la București organizează expoziția itinerantă Re:waste – cum își regândește Suedia resursele în școli și facultăți din România.

În timp ce oamenii care trăiesc în țările cu venituri mari produc mai multe deșeuri în comparație cu cei din țările cu venituri mici, reducerea deșeurilor este o criză globală care ne cere tuturor să ne facem partea. Expoziția subliniază problemele de bază, pașii pe care trebuie să-i facem cu toții pentru a ieși din situație și noile inovații inteligente în dezvoltare și pe piață.

Lansată la începutul lunii iunie ca o campanie de conștientizare, expoziția a fost văzută până acum în centre comerciale din București, iar în perioada septembrie – noiembrie 2022 va fi expusă în școli din București și în cadrul Universității de Vest din Timișoara. Scopul este de a atrage atenția tinerilor cu privire la folosirea corectă a resurselor și implicarea în acțiuni concrete pentru protecția mediului, în vederea susținerii obiectivelor de dezvoltare durabilă.

Despre Guerrilla Verde: Cunoscută din 2009 ca prima caravană de film cu mesaj ecologic din România, în septembrie 2020 Guerrilla Verde a devenit platformă digitală dedicată educaţiei de mediu pentru a susţine formarea unei societăţi informate şi responsabile în România. În prezent, platfoma Guerrilla Verde oferă acces la resurse educaționale, organizează evenimente tip webinar și derulează campanii de conștientizare pe teme de mediu. Din 2015, acțiunile inițiate de Guerrilla Verde se desfășoară sub umbrela #EUGreenWeek, acțiune de mediu a Comisiei Europene.  

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use