Lekcja wychowawcza: Szybka moda-globalne zagrożenie

Scenariusz lekcji wychowawczej nt. szybkiej, wyrzucalnej mody, która stanowi zagrożenie dla geoekosystemu

The main aim of the lesson was drawing attantion to production of cheap clothes and a dumping fashion. Making of it has got a very harmful impact on the geoecosystem and causes water contamination. During the lesson students used a source text about the Jamuna River in India and analysed it. What`s more, they filled in a scheme. Then they designed a poster on their own which illustrated a very unfavoruable impact of a textile industry on the geoecosystem in developing countries and they proposed solutions.Głównym celem lekcji jest zwrócenie uwagi na produkcję taniej odzieży - mody wyrzucalnej, której wytwarzanie prowadzi do skażenia zasobów wody na Ziemi. Uczniowie na podst. tekstu przewodniego dotyczącego rzeki Jamuna, analizują sytuację w Indiach, udzielając odpowiedzi na polecenia zawarte pod tekstem, a także uzupełniają schemat plastra pytań. Ponadto uczniowie projektują plakaty ilustrujące niekorzystny wpływ przemysłu tekstylnego w krajach rozwijających się na geoekosystem, a także proponują możliwe rozwiązania. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use