Ornithological workshop: autumn bird migration (warsztaty ornitologiczne: jesienne wędrówki ptaków) ON-LINE ON THE ZOOM PLATFORM

We invite you to the on-line event: “Ornithological workshops: autumn bird migration”

The meeting will be hosted by nature educator Piotr Guzik.

To receive a link to the workshop, please send your name and surname to: natura@magurskipn.pl 

(please read the GDPR clause: https://bit.ly/300HwoK)

The workshops are part of a large educational project “Przybliżyć naturę” implemented by the Magura National Park since 2017.

Most of the events in this project take place in the Park itself and its buffer zone, but this year we have decided to transfer some of the activities to the Internet to enable participation of people who, among others due to the epidemiological situation, cannot be present at the workshops in the field."Warsztaty ornitologiczne: jesienna wędrówka ptaków" 


Spotkanie poprowadzi Piotr Guzik, leśnik i edukator przyrodniczy.


Aby otrzymać link do warsztatów należy przesłać swoje imię i nazwisko na adres e-mail: natura@magurskipn.pl (przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o zapoznanie się z klauzulą RODO: https://bit.ly/300HwoK )


Warsztaty realizowane są w ramach projektu POIS.02.04.00-00-0101/16 pn. "Realizacja programu edukacyjnego dla społeczności lokalnej Magurskiego Parku Narodowego Przybliżyć Naturę".


Większość odbywających się w ramach projektu wydarzeń ma miejsce w samym Parku i jego otulinie, jednak w tym roku zdecydowaliśmy o przeniesieniu części działań do Internetu, aby umożliwić uczestnictwo osobom, które m.in. ze względu na sytuację epidemiologiczną nie mogą być obecne na warsztatach w terenie.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use