Visiting the sewage treatment plant in modernisation in Opole

Technical tour through construction processes of the modernised sewage treatment plant for technical school students.

Sewage treatment plant in Opole is modernised in order to increase its capacity and comply with the EU environmental requirements. It’s part of a bigger project co-finaced by the EU.

Technical tour through the modernised sewage treatment plant will be organised for local technical school students. The aim of the visit is to understand the technical, logistical, organisational processes of the construction site.Spółka Wodociągi i Kanalizacja w Opolu Sp. z o.o. realizuje największą inwestycję w historii miasta Opola – Projekt pn. „Kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu wraz z poprawą gospodarki wodno-ściekowej”.

Wartość Projektu brutto: ok. 210 mln zł.

Dofinansowanie z UE: ok. 103 mln zł.

Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2022 r.

W ramach VI edycji Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju 2020 odbędzie się wycieczka techniczna po modernizowanej oczyszczalni ścieków dla uczniów Zespołu Szkół Budowlanych w Opolu. Cele wycieczki to:

• Utrwalenie przepisów dotyczących BHP przy wykonywaniu robót budowlanych.

• Zapoznanie się z wybranymi aspektami remontu, rozbudowy i modernizacji istniejących obiektów oczyszczalni z wymianą urządzeń.

• Utrwalenie wybranych zagadnień związanych z dokumentacją budowlaną, technologią, organizacją i kontrolą wykonywanych robót budowlanych.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use