Organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych z bezpieczeństwa w szkole i w ruchu drogowym dla klas pierwszych z terenu Gminy Cedry Wielkie.

Z uwagi na rozpoczęcie nowego roku szkolnego i przyjęcie przez szkoły nowych uczniów – kl. 1 istnieje konieczność zapoznania ich z ryzykiem wystąpienia zagrożeń w szkole oraz w ruchu drogowym

Organization of theoretical and practical classes on safety at school and in road traffic for the first grades in the Cedry Wielkie Commune. Theoretical and practical classes will be conducted by a representative of the Police Station in Cedry Wielkie, who will talk about safety threats at school and on the road, and from the practical side, participants will learn the rules of the Road Traffic Town in Cedry Wielkie. Students will receive gifts for participating in the event.

With the beginning of the new school year and the adoption of new students by schools – “first graders”, the need to familiarize them with the risk of safety threats at school will be satisfied both in theory and, above all, in practice.Organizacja zajęć teoretycznych i praktycznych z bezpieczeństwa w szkole i w ruchu drogowym dla klas pierwszych z terenu Gminy Cedry Wielkie. Zajęcia teoretyczne oraz praktyczne przeprowadzi przedstawiciel Komisariatu Policji w Cedrach Wielkich, który opowie o występujących zagrożeniach bezpieczeństwa w szkole oraz na drodze, od strony praktycznej uczestnicy poznają zasady na Miasteczku Ruchu Drogowego w Cedrach Wielkich. Uczniowie otrzymają upominki za udział w wydarzeniu.

Z rozpoczęciem nowego roku szkolnego i przyjęciem przez szkoły nowych uczniów - „pierwszaków”, konieczność zapoznania ich z ryzykiem wystąpienia zagrożeń bezpieczeństwa w szkole zostanie zaspokojona zarówno w teorii, a przede wszystkim w praktyce.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use