Eko-Event Kielce

The aim of the event is to present the CSR policy of Raben Group and Accolade (the owner of Park Kielce), with particular emphasis on the areas of ecology, environmental responsibility and road safety

An eco event for employees, subcontractors (drivers, carriers) & partners of our companies and their families, as well as for pupils of Primary School No. 25 in Kielce. The event is held under the patronage of the President of the City of Kielce – Bogdan Wenta and the Entrepreneurship Office and the Investor Assistance Center of the Kielce City Hall is an events partner.

During event we plan:

 • planting trees & bushes on Logistics Park Kielce
 • preparing bird nesting boxes
 • charity collection – jar of honey as thank you gift for participation. The collected funds will be donated to school No.25
 • Ecological education – boards, conversation with an ecologist
 • Road safety – Don’t be wild presentation (https://safedrive.raben-group.com/local/raben/login.php)
 • Discovering the backstage of the sustainable logistics chain for school students – eco2way
 • Competition with prizes

In addition, Raben and Accolade jointly fund the construction of the Mediterranean Garden in the Geopark KielceEkologiczne wydarzenie dla pracowników, podwykonawców (kierowców i przewoźników) i partnerów naszych firm oraz ich rodzin, a także dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce - Bogdana Wenty. Partnerem wydarzenia jest także Biuro ds. Przedsiębiorczości i Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce.

W ramach spotkania planujemy:

 • sadzenie drzew i krzewów na terenie Parku Logistycznego Kielce
 • przygotowanie budek lęgowych dla ptaków
 • zbiórkę charytatywną, w ramach której uczestnicy otrzymają słoiki miodu. Zebrane środki przekażemy szkole nr 25
 • Edukacja ekologiczna – tablice edukacyjne, rozmowa z ekologiem
 • Bezpieczeństwo na drodze — prezentacja "Nie bądź dziki" (https://safedrive.raben-group.com/local/raben/login.php)
 • Odkrywanie zrównoważonego łańcucha logistycznego dla uczniów - eco2way
 • Konkurs z nagrodami

Dodatkowo Raben i Accolade wspólnie finansują budowę Ogrodu Śródziemnomorskiego w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use