Eko-Event Kielce

The aim of the event is to present the CSR policy of Raben Group and Accolade (the owner of Park Kielce), with particular emphasis on the areas of ecology, environmental responsibility and road safety

It’s an eco event for employees, subcontractors (drivers and carriers) & partners of our companies and their families, as well as for pupils of Primary School No. 25 in Kielce. The event is held under the patronage of the President of the City of Kielce – Bogdan Went.

As part of the meeting, we plan to:

• planting trees & bushes on Logistics Park Kielce

• preparing and painting of bird nesting boxes

• Organization of a charity collection, where participants will receive a jar of honey as part of their participation. The collected funds will be donated to school No.25

• Ecological education – educational boards, conversation with an ecologist

• Road safety – Don’t be wild presentation (https://safedrive.raben-group.com/local/raben/login.php)

• Discovering the backstage of the sustainable logistics chain for school students – eco2way

• Competition with prizes

In addition, Raben and Accolade jointly fund the construction of the Mediterranean Garden in the Botanical Garden in KielceTo ekologiczne wydarzenie dla pracowników, podwykonawców (kierowców i przewoźników) i partnerów naszych firm oraz ich rodzin, a także dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 25 w Kielcach. Impreza odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce - Bogdana Wento.

W ramach spotkania planujemy:

• sadzenie drzew i krzewów na terenie Parku Logistycznego Kielce

• przygotowanie i malowanie budek lęgowych dla ptaków

• Organizacja zbiórki charytatywnej, w ramach której uczestnicy otrzymają słoiki miodu. Zebrane środki zostaną przekazane szkole podstawowej nr 25

• Edukacja ekologiczna – tablice edukacyjne, rozmowa z ekologiem

• Bezpieczeństwo na drodze — prezentacja "Nie bądź dziki" (https://safedrive.raben-group.com/local/raben/login.php)

• Odkrywanie kulis zrównoważonego łańcucha logistycznego dla uczniów - eco2way

• Konkurs z nagrodami

Dodatkowo Raben i Accolade wspólnie finansują budowę Ogrodu Śródziemnomorskiego w Ogrodzie Botanicznym w Kielcach

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs.

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use