Konkurs plastyczny dla przedszkoli “Energia z wiatru, słońca i wody”

Dzieci z częstochowskich przedszkoli wezmą udział w konkursie plastycznym Energia z wiatru, słońca i wody, którego celem jest promocja siódmego celu zrównoważonego rozwoju – czysta i dostępna energia.

Our institution organizes an art contest for children from kindergartens called “Energy from wind, sun and water”. The aim of the competition is to promote the seventh goal of sustainable development – affordable and clean  energy, promotion of knowledge about sustainable development among children and teachers, promotion of information about natural energy sources and discovering children’s artistic talents. The award ceremony will be combined with the Clean and Available Energy conference.Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie organizuje konkurs plastyczny dla dzieci częstochowskich przedszkoli pod nazwą "Energia z wiatru, słońca i wody". Celem konkursu jest promocja siódmego celu zrównoważonego rozwoju - czysta i dostępna energia, upowszechnianie wśród dzieci i nauczycieli wiedzy na temat zrównoważonego rozwoju, szerzenie wiadomości o naturalnych źródłach energii oraz odkrywanie talentów plastycznych dzieci. Wręczenie nagród zwycięzcom konkursu połączone będzie z konferencją Czysta i dostępna energia. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use