My Way Eco Way

Photo competition aimed at promoting ecological lifestyle among students, especially environmentally-friendly modes of transport to school. Students’ photos will be presented and voted on Instagram.

 The aim of the project is to promote an ecological lifestyle, especially environmentally friendly modes of transport, especially those that use renewable energy sources. We will organize a photo competition promoting environmentally friendly forms of students transport

to school, which is addressed to the entire school community. It will be conducted via social media and the submitted photographs will be shared on the school’s Instagram profile. The winning entries will be selected by voting among the students of the school. There will be attractive prizes for the authors of the best photos.Celem projektu jest promocja ekologicznego stylu życia , a zwłaszcza przyjaznych dla środowiska sposobów przemieszczania się, szczególnie takich które wykorzystują odnawialne źródła energii. Zorganizujemy konkurs fotograficzny promujący ekologiczne sposoby przemieszczania się uczniów do szkoły, który adresowany jest do całej szkolnej społeczności. Zostanie on przeprowadzony za pośrednictwem mediów społecznościowych, a zgłoszone fotografie będą udostępniane na szkolnym profilu na Instagramie. Wybór zwycięskich prac odbędzie się na drodze głosowania wśród uczniów szkoły. Dla autorów najlepszych fotografii przewidziano atrakcyjne nagrody.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use