Efforts of the local government authorities for sustainable development.

We would like to invite studens of Morawica’s public schools to our local venue, and show them a short (30 min long) movie followed by a short speech made by Mr. Marian Buras the Mayor of Morawica

We would like to invite studens of Morawica’s public schools to our local venue, „Cinema around the corner” and show them a short (30 min long) movie. They’ll be able to see how our municipality has changed over the years. The movie will take them to the some of the most important places of our municipality and also at the same it will try to explain how they were created. The movie shows the effects of long-term planning and what actions were neccessary to create a favourable enviroment for business owners and regular citizens of our municipality. Moreover, in the movie it’s mentioned what sort of difficulties and obstacles the local leader had to overcome during the past 30 years.

Afterwards, Mr. Marian Buras the Mayor of Morawica will give a short speech because as a person in charge he participated and at the same time witnessed the progress that has taken place during the last three decades.Zaprosimy uczniów szkół podstawowych z terenu miasta i gminy Morawica do lokalnego „Kina z Rogiem” i w formie krótkiego 30 minutowego filmu pokazać im jak zmieniała i nadal zmienia się nasza gmina. Podczas seansu uczniowie będą mogli zobaczyć najważniejsze miejsca z terenu gminy Morawica oraz zrozumieć jak doszło do ich powstania. Film ukazuje efekty długoletnich zabiegów włodarza gminy o zapewnienie odpowiednich warunków dla przedsiębiorców i mieszkańców, wspomina również o problemach z jakimi spotykały się władze samorządowe podczas ostatnich 30 lat. Dodatkowo podczas projekcji uczniowie będą mogli zobaczyć oraz zrozumieć na jakie potrzeby mieszkańców zwracają uwagę władze samorządowe. Następnie Burmistrz Miasta i Gminy Morawica sprawujący ten funkcję od ponad 30 lat Pan Marian Buras dokona krótkiej prelekcji na ten sam temat jako naoczny świadek tych wydarzeń oraz współautor sukcesu wielu inwestycji na terenie gminy. 

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use