Wszyscy jesteśmy ze sobą powiązanmi

Warsztaty “Powiązania” pokazujące jak codzienne wybory konsumenckie wpływają na otaczający nas świat i innych ludzi.

Think globally, act locally this idea guides sustainable development.

During the European Week of SD (20-26 September 2021), during educational activities in the FEC Łysy Młyn in the Łopuchówko FD, the participants will get acquainted with the SDG through a number of educational activities (especially game “Links”). During these week forest pedagogues will pay special attention to the connections between man and environment. In what state will we leave planet Earth for the next generation? This question today sounds dramatic in view of the alarming data about global warming.

As a supervisor of the FEC Łysy Młyn I will emphasise ways of helping the forests and Nature to survive requires people’s right attitude and good choices. Extensive knowledge of complex economic and natural processes is not necessary. Everyone makes a contribution to achieving SD when they act according to the right principles.

Good deeds are simple but, on other hand, not so easy to start. Simple knowledge it is not easy to reach a wide range of people. After all, knowledge, even simple and fundamental, often loses out to bad habits and emotions. I believe we can fight this by quality education.Działaj lokalnie - myśl globalnie to idea przyświecająca zrównoważonemu rozwojowi. Jej sens sprowadza się do takiego gospodarowania, w którym zaspokojenie potrzeb obecnego pokolenia nie zmniejsza szans na dobre życie przyszłych generacji.

W Europejskim Tygodniu Zrównoważonego Rozwoju (20-26.09.2021) podczas zajęć edukacyjnych w OEL Łysy Młyn Nadleśnictwa Łopuchówko uczestnicy zapoznają się z celami zrównoważonego rozwoju poprzez szereg działań edukacyjnych między innymi grę powiązania. W tych edukatorzy zwrócą szczególną uwagę na powiązania człowiek - środowisko. W jakim stanie przekażemy naszą planetę następnym pokoleniom? To pytanie dziś brzmi dramatycznie wobec postępującego globalnego ocieplenia.

Podczas zajęć będę podkreślać że pomoc lasom i przyrodzie w trwaniu wymaga od ludzi właściwej postawy i dobrych wyborów. Wcale nie jest konieczna rozległa wiedza na temat skomplikowanych procesów gospodarczych i przyrodniczych. Każdy wnosi wymierny wkład w osiąganie ZR.

Działania dla lasu są proste, jednak trudno trafić z tą informacją do społeczeństwa. Fundamentalna wiedza często przegrywa ze złymi nawykami i emocjami.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use