Porozmawiajmy o przyrodzie.

Spotkanie w placówkach jednostek oświatowych w zasięgu działania Nadleśnictwa Prószków podczas których odbywać się będzie prelekcja dotycząca zmian klimatycznych oraz jaką rolę pełni gospodarka leśna

.Spotkanie w placówkach jednostek oświatowych ma przybliżyć młodzieży jak ważne są zmiany klimatu i w jaki sposób musimy się do nich przygotować.


Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use