TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Zarząd Oddziału Powiatowego Ligi Ochrony Przyrody w Pułtusku oraz Dyrektorzy Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Świerczach
organizuje I Powiatowy Turniej Wiedzy Ekologicznej.

The Primary School in Świercze and The Middle School in Świercze are organising The Ecological Knowledge Competition. The competition is dedicated to students from seventh and eight grade (primary school) and third grade in middle school. Children will take multiple choice test consisting of questions about laws of nature, ecology and environmental protection. The competition will take place in two stages: 1st – school stage organised by other schools and the 2nd – district stage organised by The Primary School in Świercze, which will take place on June 4, 2019. 



Turniej przeznaczony dla uczniów klas VII - VIII szkoły podstawowej oraz III klas gimnazjów (współpracujących z oddziałami LOP w Pułtusku), którzy zmieniają się z rówieśnikami w zakresie znajomości praw przyrody, ekologii i ochrony środowiska. Podczas Turnieju Wiedzy Ekologicznej uczniowie rozwiążą test składający się z 30 pytań zamkniętych. Konkurs odbywa się w 2 etapach.

I - etap szkolny

II - etap powiatowy odbędzie się w Szkole Podstawowej w Świerczach 04 czerwca 2019r. godz. 12.30.

Theme category

Click link to get detailed information about SDGs..

This site uses cookies. Cookies are required for unrestricted use of the website. More information can be found in our General Terms of Use